Swedish Label Rights ek. förening

Föreningen bildades 2007 och samlar idag de flesta svenska stora indiebolag men även många små och mellanstora indies.
Föreningen tillvaratar medlemmarnas online-rättigheter där dessa inte bevakas av andra rättighetsorganisationer och har till ändamål att

– efter förvärv av rättigheter till inspelningar och i samarbete med motsvarande utländska organisationer, till främjande av medlemmarnas ekonomiska intressen nyttiggöra sådana rättigheter, övervaka att intrång ej görs på rättigheterna samt beivra sådant intrång.

Föreningen utövar sin verksamhet genom att, mot ersättning, ge tillstånd till offentligt framförande och överföring till allmänheten av de förvaltade rättigheterna. Verksamheten sker i nära samarbete med den internationella upphovsrättsorganisationen MERLIN som sköter insamlandet för hela världen.

Föreningen är öppen för alla rättighetsägare som inte ägs till mer än 50% av någon av de sk. majorbolagen. Styrelsen som valdes vid årsmötet 2020 består av Jonas Sjöström (Playground Music) ordförande, Robert Litsén (Cosmos), Carl-Marcus Gidlöf (Despotz Records), Johan Hargeby (Sound Pollution), Linda Portnoff samt Mats Hammerman (Massproduktion). Revisorer är Eva Karman Reinhold (Smilodon) och Anders Engström (NONS).

Föreningen är en ekonomisk förening och medlemskap beviljas den som ansöker om medlemskap samt betalar medlemsinsatsen på 10 kr som faktureras den ansökande i efterhand. För tillfället är föreningens verksamhet blygsam och fördelar endast medel från tidigare uppgörelser.

Kontakt
Mats Hammerman
c/o SOM
Paviljongvägen 17
852 40 Sundsvall
info@swedrights.com